Подарък Звезда
Ние ще открием за вас звезда,
а вие ще и дадете име.
Каталогът
Герман С. Титов
Буран
Галерия

Наземна космическа станция Буран

Откриване на първата в света наземна космическа станция на основата на истински космически кораб от серията Буран 011, построен за статистически изпитания

В процеса на строителството на космическата станция са използвани множество съществуващи космически технологии, а така също са създадени и патентовани нови 26 космически технологии от сътрудниците на АОЗТ Космос Земля.

В създаването на космическата станция участваха болшинството от водещите аерокосмически институти и предприятия в Русия. Своя личен принос дадоха и космонавти като Павел Попович, Алексей Леонов, Георгий Гречко, Анатолий Арцибарский, Валерий Поляков и много други съветски и руски космонавти, а така също и американски астронавти, които идваха на космическата станция за да се запознаят с осъществяване на грандиозната идея и да дадат своя принос със съвети и консултации по аспекти на осъществяване пребиваването в космоса. Астронавтът Нил Армстронг подари на центъра един от трите съществуващи в света образци от лунен грунд, донесен на земята с неговия отпечатък - там, където за пръв път човешки крак е стъпил на Луната.

При създаването на Космическо-транспортната система "Енергия-Буран" на научно производственото обединение "Мълния", както при всички случаи на такива високотехнологични програми са създадени около 10 копия на транспортния кораб за многократно използване, получил името Буран.

Съдбата на един "Буран"

След успешния полет на единия от голямото семейство Буран, на 15 Ноември 1989 година, стана ясно, че по-малките му братя напълно са изпълнили задачата си. Те изпълниха на земята всички изпитания, които паднаха на гърба на големия им брат в открития космос.

Корабът 011 издържа в цеха за статистически изпитания на НПО "Мълния" всичко, което можеше да се стовари на гърба на могъщия Буран. На него се отработваше натоварването, което в реален полет изпитваше Буран при стартиране от земята с помощта ба ракетата носител Енергия, а така също и при завръщане от орбита, когато при навлизането в плътните слоеве на атмосферата, целият кораб се подлага на значително термоелектрическо натоварване.

Щеше да е несправедливо преминалият през "огън и вода", толкова уникален обект да приключи своето съществуване в леярната на металургическия комбинат. Изпълнил своята роля, той не представляваше вече особен интерес за Научно-производственото Обдинение "Молния" и стоеше самотен в изследователския павилион.